Dimitrie Cantemir, pe lângă activitatea sa ca domn în Moldova în două rânduri (martie – aprilie 1693 și 1710-1711), a fost și un mare cărturar. Descriptio Moldaviae sau Descrierea Moldovei reprezintă una dintre cele mai importante lucrări ale lui Cantemir. Această lucrare a fost scrisă în latină, la cererea Academiei din Berlin, între anii 1714-1716.

Deosebit de importante sunt informațiile pe care le oferă Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, despre moldoveni. Vom încerca în continuare să structurăm informațiile pe categorii ca să avem o viziune mai clară.

#1. Educația

Deși această lucrare a fost scrisă la începutul secolului al XVIII-lea, unele informații sunt actuale până astăzi. Dimitrie Cantemir afirmă că moldovenii nu sunt iubitori de carte. Totodată, în acest sens avem și o explicație. Învățătura „este treaba popilor; pentru un om de rând este deajuns dacă știe să citească și să scrie, să-și scrie numele, să-și treacă în condica lui un bou alb, negru și cu coarne, caii, oile și alte dobitoace de povară, stupii și orice alte lucruri de acestea; toate celelalte sunt netrebuincioase”.

#2. Petrecerile

Moldovenii iubesc petrecerile, cel mai important – nu în fiecare zi, ci mai ales în timpul sărbătorilor sau când timpul de afară nu îți permite să faci nimic. Băutura preferată este vinul, mai puțin rachiul. Totodată, Dimitrie Cantemir descrie și obiceiul moldovenilor „să petreacă în ospețe, uneori de la al șaselea ceas al serii până la al treilea ceas după miezul nopții, alteori și până ce se crapă de ziuă, și să bea până ce varsă”.

#3. Ospitalitatea

Vorbeam mai sus despre unele trăsături ale moldovenilor care s-au păstrat până astăzi. Putem spune cu certitudine că ospitalitatea s-a păstrat și azi, deși nu la toți, de fapt nici atunci nu era atribuită tututor moldovenilor. Dimitrie Cantemir afirmă că moldovenii au o atitudine deosebită față de străini, și anume „îi primesc cu fața voioasă, ca și când le-ar fi frate sau altă rudenie”.

Bibliografie

  1. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, editura Litera, Chișinău, 2001.