• Repere:
 1. Daco – romanii după retragerea aureliană;
 2. Daco – romanii și primele valuri de migratori;
 3. Slavii în spațiul daco – roman.
 • Noțiuni noi: migratori, barbar.

Migratori – popoarele care duceau un mod de viață nomad și nu aveau un loc stabil de trai.

Barbar – nume dat, în antichitate, de greci și de romani oricui nu era grec sau roman.

1. Daco – romanii după retragerea aureliană

 • După retragerea aureliană, populația Daciei era de aproape un milion de locuitori. Prin urmare, populația nu putea să fie evacuată în totalitatea ei, așa cum afirmă unii cercetători.
 • În timp ce unele părți ale fostei provincii au pierdut legătura definitiv cu statul roman, în alte regiuni romanii au preluat din nou controlul (de exemplu, în sudul Olteniei și în Banat).
 • De asemenea, romanii stăpâneau unele capete de pod în stânga Dunării (Drobeta, Sucidava, Constantiniana Daphne).
 • Dacii liberi se așază cu traiul în fosta provincie, iar daco – romanii pătrund în spațiul dacilor liberi.

2. Daco – romanii și primele valuri de migratori

 • Epoca marilor migrații în spațiul românesc (secolele III-XIII).
 • Primii au fost goții, care au dominat regiunea de la răsărit de Carpați și câmpia Dunării de Jos, timp de un secol (275-376).
 • Tezaurul de la Pietroasa de lângă Buzău (Cloșca cu puii de aur). Acest tezaur aparține goților.
 • Hunii, prima seminție de neam turanic, au stăpânit acest spațiu în a. 376-454.
 • În comparație cu hunii, gepizii, următorul popor migrator, erau mai pașnici.
 • Avarii, următorul popor migrator, au întreprins numeroase atacuri asupra spațiului dunărean.

3. Slavii în spațiul daco – roman

 • Cu siguranță, slavii ocupă un loc aparte în rândul popoarelor migratoare.
 • Slavii s-au stabilit în spațiul carpato – danubian în secolul VI.
 • Influențele slave s-au manifestat mai ales în limbă. Cuvinte împrumutate din limba slavă – ceas, iad, a zâmbi, stăpân, sfânt, pomană etc.

Bibliografie

 1. Gheorghe Gonța, Pavel Parasca, Pavel Cerbușcă, Valentina Haheu, Nina Petrovschi, Istoria Românilor. Istoria Universală, manual pentru clasa a V-a, Editura Știința, Chișinău, 2011.
 2. Mircea Brie, O istorie socială a spațiului românesc: de la începuturile statalității dacice până la întrezărirea modernității, Editura Universității din Oradea, 2005.