#1. Ce studiază istoria Evului Mediu?

  • Evul Mediu sau epoca medievală – perioada dintre antichitate și epoca modernă.
  • Studiind această perioadă, veți descoperi personalități curajoase, evenimente care au schimbat cursul istoriei.
  • Oamenii medievali s-au confruntat cu numeroase provocări: războaie, calamități naturale și, nu în ultimul rând, boli.

#2. Periodizarea istoriei Evului Mediu

  • Potrivit istoricilor, Evul Mediu se împarte în trei perioade: Evul Mediu Timpuriu, Evul Mediu Dezvoltat și Evul Mediu Târziu.
  • În comparație cu alte popoare (China – secolele III-IV, Imperiul Roman de Apus și de Răsărit – secolele V-VI, centrul și răsăritul Europei și în Orientul Apropiat – secolele VI-VII), Evul Mediu românesc a început mai târziu, în secolele VIII – IX.
  • Convențional, epoca medievală s-a încheiat la mijlocul secolului al XVII-lea.

3. Izvoarele istorice

  • Istoricii, după cum bine cunoașteți, reconstituie modul de viață al oamenilor din trecut, în cazul nostru epoca medievală, în baza izvoarelor istorice.
  • În comparație cu epoca antică, Evul Mediu ne-a lăsat mult mai multe izvoare (documente, relatările călătorilor străini, monumente de arhitectură etc.).

Bibliografie

1. Demir Dragnev, Gheorghe Gonța, Pavel Cocîrlă, Emil Dragnev, Istoria medievală universală / a românilor, manual pentru clasa a VI-a, Editura Știința, 2011.